دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مرکز
  • سایتهای کاربردی
  • پژوهشیار
  • آموزشی
  • تماس با ما
  • سامانه های کاربردی وزارت بهداشت (نوپا)
  • گزارش تصویری


تاریخچه


پورتال مجلات دانشگاه ایران


تماس با ما

اهداف اصلی و فرعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | 
محورهای کلی
•پژوهش در درمان
•پژوهش درآموزش
•پژوهش در پژوهش
یاری رسانی جهت ارتقای سطح توانمندی (اساتید، دستیاران و....) 
 
هدف اصلی
شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات در راستای توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت های پژوهشی کشور و کاربردی نمودن آن ها به موجب آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحت نظر معاونت پژوهشی فعالیت می نماید.

اهداف اختصاصی
Øفراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهشهای بالینی
Øتوانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی
Øارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی
Øتصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاستهای پژوهشی دانشگاه
Øبسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی
Øنظارت برحسن انجام فعالیتهای پژوهشی
Øتلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
Øتلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
Øمشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی
Øارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دستیاری و دانشجویی
Øرفع ایرادات پروپوزال های دانشجویی و دستیاری
Øداوری پروپوزال پایان نامه ها ی دانشجویی و دستیاری به همراه تایید توسط مرکز ( مورد قبول وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران)
Øمشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقالات اساتید
Øکمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقالات پژوهشی
Øبرگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
Øبرگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجوی منابع و ...
Øبرگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های جستجوی الکترونیک
Øو...

 

دفعات مشاهده: 1242 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر