مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم- [اخبار پایگاه]
تاریخچه و معرفی مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم (ص)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۱۷ | 
مرکز توسعه پژوهش های بالینی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) واقع در خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع رسول اکرم (ص)، ساختمان سید الشهدا طبقه هشتم، از تیر ماه سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده و در بهمن ماه سال 1390 مورد تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=203.30203.10407.fa
برگشت به اصل مطلب