دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 47 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,505 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

مراکز همکار با مرکزتوسعه پژوهش های بالینی

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

مراکز همکار با مرکزتوسعه پژوهش های بالینی

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

برنامه عملیاتی

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ -

برنامه استراتزیک مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

رنک 4 سال 95

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

رنک 3 سال 95

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

صورتجلسه رنک 2 سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اساس نامه شورای پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آذر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرمت تدوین کتابچه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آیین نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

جلسات شورای پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پایان نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

طرح پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پایان نامه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خرداد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تیر

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مرداد

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

شهریور

صفحه 1 از 2    
قبلی
1