دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 47 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,064 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فروردین - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: واحدهای توسعه تحقیقات بالینی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اساس نامه شورای پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: صفحه نخست - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آذر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرمت تدوین کتابچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: شورای پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کارشناس مسئول واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: جلسات شورای پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایان نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: طرح پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایان نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تاریخچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خرداد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تیر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مرداد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: شهریور - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مهر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فروردین - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مرداد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مهر - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: صفحه نخست - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رئیس واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مشاوره الکترونیکی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: رزرو مشاوره حضوری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضای واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اعضا - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مشاوران واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پایان نامه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اطلاع رسانی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 1394 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم مشاوره - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی واحد - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف و برنامه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خدمات مشاوره ای - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برنامه حضوری مشاوره - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مرکز توسعه پژوهش های بالینی - ۱۳۹۵/۷/۱ -
:: اهداف مرکز توسعه - ۱۳۹۵/۷/۱ -
:: تاریخچه و معرفی مرکز توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۸/۱۷ -
:: تست - ۱۳۹۳/۸/۱۱ -